SävelHoiva- palvelu tarjoaa ammatillisesti laadukasta ja yksilöllistä toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänlaatua tukevia ja ylläpitäviä kotipalvelun tukipalveluita ikääntyneille, eri-ikäisille muistisairaille
sekä vammaisille.
Palvelua annetaan hoito- ja hoivakodeissa, palvelutaloissa, tehostetussa palveluasumisessa
tai omassa kodissa asuville.
Palvelua voidaan viedä myös kodin ulkopuolelle asiakkaan osallistuessa erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin kuten esim. konsertteihin, musiikkitilaisuuksiin tai teatteriin asiakkaan mieltymysten ja toimintakyvyn mukaan.
Musiikkia ja taidelähtöisiä menetelmiä käytetään yksilöllisesti asiakkaan toiveiden ja mieltymysten mukaan, tuomaan virkistystä, voimaantumista, iloa ja hyvää oloa arjen keskelle.
Keskustellaan, kohdataan, kuunnellaan ja tuetaan läsnäollen asiakkaan hyvinvointia, sosiaalista elämää sekä tyytyväisyyttä arjessa.
Musiikki, taide- elämykset ja sosiaalinen vuorovaikutus vaikuttavat tutkitusti ja positiivisesti mieleen sekä toimintakykyyn, elämänlaatua parantaen.
Sävelhoiva antaa tukea muuttuvissa elämäntilanteissa, esim. sairauden edetessä sekä auttaa kotiutumisessa hoivakotiin. Sävelhoiva tukee ja hoivaa myös elämän loppuvaiheessa.

Palvelu toteutetaan aina yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn, tarpeiden ja toiveiden mukaan yhdessä asiakkaan ja yhteistyössä omaisten kanssa.
Asiakassuhde rakentuu luottamukseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jossa luodaan turvallisuutta arkeen ja apua yksinäisyyteen säännöllisissä tapaamisissa saman ja tutun ihmisen kanssa.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää tai jätä yhteystietosi niin otan yhteyttä.

SävelHoiva- palvelusta tehdään kirjallinen sopimus.


Palvelusisältöä päivitetään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.


Palvelun hinta määräytyy käytetyn ajan ja kertojen mukaan.


SävelHoiva on hyväksytty Helsingin kaupungin yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottajaksi.


Palvelu on arvonlisäverotonta.


Palvelulla on omavalvontasuunnitelma.